SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

dai-kim-son dai-kim-son

KỆ HOA: Đại kim sơn

KEH 9

van-an van-an

KỆ HOA: Vạn an

KEH 10

khai-mon-dai-phat khai-mon-dai-phat

KỆ HOA: Khai môn đại phát

KEH 11

van-thong van-thong

KỆ HOA: Vạn thông

KEH 12

tinh-nha tinh-nha

KỆ HOA: Tịnh nhã

KEH 13

dai-thanh-cong dai-thanh-cong

KỆ HOA: Đại thành công

KEH 14

luc-bao luc-bao

KỆ HOA: Lục bảo

KEH 15

tien-phat tien-phat

KỆ HOA: Tiến phát

KEH 16