SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

van-hung van-hung

KỆ HOA: Vạn hưng

KEH 1

van-phat van-phat

KỆ HOA: Vạn phát

KEH 2

dai-loc dai-loc

KỆ HOA: Đại lộc

KEH 3

hong-phat hong-phat

KỆ HOA: Hồng phát

KEH 4

kim-son kim-son

KỆ HOA: Kim sơn

KEH 5

hong-mon-van-loc hong-mon-van-loc

KỆ HOA: Hồng môn vạn lộc

KEH 6

dai-hy dai-hy

KỆ HOA: Đại hỷ

KEH 7

van-kim van-kim

KỆ HOA: Vạn kim

KEH 8