SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

tinh-yeu-mua-ha tinh-yeu-mua-ha

HOA CƯỚI: Tình yêu mùa hạ

HC 1

ngay-hong ngay-hong

HOA CƯỚI: Ngày hồng

HC 2

thuy-chung thuy-chung

HOA CƯỚI: Thủy chung

HC 3

song-hy song-hy

HOA CƯỚI: Song hỷ

HC 4

rang-ro-ngay-vui rang-ro-ngay-vui

HOA CƯỚI: Rạng rỡ ngày vui

HC 5

tinh-mong-mo tinh-mong-mo

HOA CƯỚI: Tình mộng mơ

HC 6

song-hy-2 song-hy-2

HOA CƯỚI: Song hỷ 2

HC 7

ngot-ngao-va-thuy-chung ngot-ngao-va-thuy-chung

HOA CƯỚI: Ngọt ngào và thủy chung

HC 8