SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

gold-stream gold-stream

GIỎ HOA: Gold stream

GH 25

ngay-vui ngay-vui

GIỎ HOA: Ngày vui

GH 26

hanh-phuc hanh-phuc

GIỎ HOA: Hạnh phúc

GH 27

vuon-xanh vuon-xanh

GIỎ HOA: Vườn xanh

GH 28

vong-tay-hanh-phuc vong-tay-hanh-phuc

GIỎ HOA: Vòng tay hạnh phúc

GH 29

honey-love honey-love

GIỎ HOA: Honey love

GH 30

cho-doi-ngot-ngao cho-doi-ngot-ngao

GIỎ HOA: Chờ đợi ngọt ngào

GH 31

tinh-tham tinh-tham

GIỎ HOA: Tình thắm

GH 32