SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

hung-phat hung-phat

GIỎ HOA: Hưng Phát

GH 9

dai-hong-phat dai-hong-phat

GIỎ HOA: Đại Hồng Phát

GH 10

ngay-moi ngay-moi

GIỎ HOA: Ngày mới

GH 11

dai-loc-phat dai-loc-phat

GIỎ HOA: Đại Lộc Phát

GH 12

van-hung van-hung

GIỎ HOA: Vạn Hưng

GH 13

dai-phat-tai dai-phat-tai

GIỎ HOA: Đại phát tài

GH 14

ngay-mo ngay-mo

GIỎ HOA: Ngày mơ

GH 15

ngay-ruc-ro ngay-ruc-ro

GIỎ HOA: Ngày rực rỡ

GH 16