SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

dai-cac dai-cac

GIỎ HOA: Đại Các

GH 1

hong-mon hong-mon

GIỎ HOA: Hồng Môn

GH 2

ngay-nang-hong ngay-nang-hong

GIỎ HOA: Ngày Nắng Hồng

GH 3

ngot-ngao-va-trong-sang ngot-ngao-va-trong-sang

GIỎ HOA: Ngọt ngào và Trong sáng

GH 4

hanh-phuc-hong hanh-phuc-hong

GIỎ HOA: Hạnh Phúc Hồng

GH 5

ngot-ngao ngot-ngao

GIỎ HOA: Ngọt ngào

GH 6

ron-rang ron-rang

GIỎ HOA: Rộn Ràng

GH 7

dai-cac dai-cac

GIỎ HOA: Đài Các

GH 8