SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

ngay-hong ngay-hong

BÓ HOA: Ngày hồng

BOH 1

ngot-ngao ngot-ngao

BÓ HOA: Ngọt ngào

BOH 2

yeu-mai yeu-mai

BÓ HOA: Yêu mãi

BOH 3

mong-cho mong-cho

BÓ HOA: Mong chờ

BOH 4

quy-phai quy-phai

BÓ HOA: Quý phái

BOH 5

nang-vang nang-vang

BÓ HOA: Nắng vàng

BOH 6

ngot-ngao ngot-ngao

BÓ HOA: Ngọt ngào

BOH 7

ngay-hong ngay-hong

BÓ HOA: Ngày hồng

BOH 8