SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

bi-an-ngot-ngao bi-an-ngot-ngao

BÌNH HOA: Bí ẩn ngọt ngào

BH 33

co-dien co-dien

BÌNH HOA: Cổ điển

BH 34

bi-mat-ngot-ngao bi-mat-ngot-ngao

BÌNH HOA: Bí mật ngọt ngào

BH 35

hung-vuong hung-vuong

BÌNH HOA: Hưng vượng

BH 36

thuy-chung thuy-chung

BÌNH HOA: Thủy chung

BH 37

have-a-nice-day have-a-nice-day

BÌNH HOA: Have a nice day

BH 38

ngay-xanh ngay-xanh

BÌNH HOA: Ngày xanh

BH 39

kieu-sa kieu-sa

BÌNH HOA: Kiêu sa

BH 40