SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

uy-quyen uy-quyen

BÌNH HOA: Uy quyền

BH 25

vuon-minh vuon-minh

BÌNH HOA: Vươn mình

BH 26

tron-ven tron-ven

BÌNH HOA: Trọn vẹn

BH 27

thanh-khiet thanh-khiet

BÌNH HOA: Thanh khiết

BH 28

mai-vui mai-vui

BÌNH HOA: Mãi vui

BH 29

tre-trung tre-trung

BÌNH HOA: Trẻ trung

BH 30

dai-loc dai-loc

BÌNH HOA: Đại lộc

BH 31

kieu-diem kieu-diem

BÌNH HOA: Kiều diễm

BH 32