SHOP HOA MỞ CỬA PHỤC VỤ DÀI NHẤT: TỪ 7H ĐẾN 22H HẰNG NGÀY | (08) 35 071 418 - 36 026 062

Gác Hoa Cafe Flower shop

92/17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp. HCM

(đối diện 86 Trương Quyền, P6, Q3)

gachoaflower92@gmail.com

trantrandesign@gmail.com

facebook.com/GacHoaCafe

facebook.com/gachoa.coffee

nhu-y nhu-y

BÌNH HOA: Như ý

BH 17

kim-phat kim-phat

BÌNH HOA: Kim Phát

BH 18

van-vuong van-vuong

BÌNH HOA: Vấn vương

BH 19

xon-xao xon-xao

BÌNH HOA: Xôn xao

BH 20

ruc-ro ruc-ro

BÌNH HOA: Rực rỡ

BH 21

phat-tai phat-tai

BÌNH HOA: Phát tài

BH 22

hong-phat hong-phat

BÌNH HOA: Hồng phát

BH 23

kieu-sa kieu-sa

BÌNH HOA: Kiêu sa

BH 24